VEMEXIM cung cấp cảm biến, thiết bị, hệ thống và sịch vụ để đo mức lưu lượng áp suất và nhiệt độ cũng như phân tích và thu thập dữ liệu của các hãng nổi tiếng đến từ Châu Âu như Endress Hauser, Krohne, Tempress, Hengesbach, Wika.. Pvdf Simina, lọc Domnic Hunter, lọc Donalson.