Chúng tôi cung cấp các loại máy bơm từ các thương hiệu lớn như bơm Fristam, bơm Netzsch, bơm Csf, bơm Tuchenhagen, bơm Hilge, Mono, INOXPA, Alfa Laval, Waukesha và Packo…