Thiết kế, Chế tạo, Thi Công lắp đặt tại VEMEXIM : VEMEXIM thiết kế, chế tạo, lắp đặt toàn bộ và chuyển giao công nghệ theo phương thức chìa kháo trao tay cho các nhà máy bia, cồn, rượu, sữa, hao quả, chế biến thực phẩm.